Letní tábor Milčice 2013

Poklad indiánů

27.7. - 9.8. 2013

Nad prérií letí král ptáků – mocný orel. Z mraků shlíží na zem, jeho mysl je smutná a jeho srdce pláče. Vidí zemi zpustlou, pobitá stáda bizonů, posvátná místa zneuctěna nohou bílého muže. Vidí Starého náčelníka Navahů, který svolává příslušníky všech kmenů a národů a takto k nim hovoří:

„Bratři a sestry, povím vám legendu. Je tak stará, jako lidstvo samo. Před mnoha a mnoha generacemi, v čase, kdy orli létali výš než slunce a bizoni byli větší než hora, žil na zemi jen jeden lidský kmen...

Tak začíná příběh indiánů a jejich cesta za pokladem.

 

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich